Συκιανάκης Γεώργιος

Ειδικός Επιστήμονας

Βιολόγος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Φαρμακευτικής εταιρείας