Ανεστάκης Δοξάκης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Παθολογοανατόμος
Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.:
Φαξ:
E-mail: anestaki@auth.gr
Personal Webpage: