Σταφυλάς Παναγιώτης

Επιστημονικός Συνεργάτης

Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ,
Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας ΑΠΘ