Κωσταγιόλας Πέτρος

Mέλoς ΔΕΠ

Επίκουρος Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 
Φαξ: 
E-mail: 
Personal Webpage: -