Αθανασέλης Σωτήριος

Mέλoς ΔΕΠ

Καθηγητής Τοξικολογίας
Υπεύθυνος Μονάδας Τοξικολογίας  Εργ. Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: 210 7462419
Φαξ: -
E-mail: sathan@med.uoa.gr
Personal Webpage: -