Β6 (1-2) Φαρμακοοικονομία - Διοίκηση Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Εξάμηνο: 
2ο Εξάμηνο - ΚΛ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜ.ΙΑΤΡΙΚΗ - ΒΙΟΜ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ