Β5 (1-2) Φαρμακευτικές Πωλήσεις - Φαρμακευτικό Marketing – Market access

Εξάμηνο: 
2ο Εξάμηνο - ΚΛ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜ.ΙΑΤΡΙΚΗ - ΒΙΟΜ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ