Παπαδοπούλου Ανθούλα

Mέλoς ΔΕΠ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 2310996540
Φαξ:
E-mail: antpapad@law.auth.gr
Personal Webpage: