Δεσποτίδου Άννα

Mέλoς ΔΕΠ

Λέκτορας Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 2310256545
Φαξ:
E-mail:  anndespot@law.auth.gr
Personal Webpage: