Μπαμίδης Παναγιώτης

Mέλoς ΔΕΠ

Φυσικός
Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 2310 999310
Φαξ: +30 2310 999702
E-mail: bamidis@med.auth.gr
Personal Webpage: -