Κακάβας Σωτήριος

Κακάβας Σωτήριος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Κακάβας Σωτήριος MD, MSc, PhD
Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος
ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.:
Φαξ:
Ε-mail: sotikaka@yahoo.com
Personal Webpage: