Βιζιριανάκης Ιωάννης

Ιωάννης Βιζιριανάκης
Mέλoς ΔΕΠ

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 2310 997658
Φαξ: +30 2310 997645
E-mail: ivizir@pharm.auth.gr

Personal Webpage: