Σούλης Γεώργιος

Ειδικός Επιστήμονας

Γενικός Ιατρός - Γηριατρικής

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 -
Φαξ: +30 -
E-mail: geosoulis@yahoo.com
Personal Webpage: -