Δουκέλης Παναγιώτης

Επιστημονικός Συνεργάτης

 Ιατρός Επιμελητής Α ΜΕΘ Παπαγεωργίου

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 -
Φαξ: +30 -
E-mail: pitdukel@yahoo.gr 
Personal Webpage: -