Αλεξίου Μαρία

Επιστημονικός Συνεργάτης

Βιοχημικό εργαστήριο νοσ. Παπαγεωργίου  

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 -
Φαξ: +30 -
E-mail: alexiou29@hotmail.com
Personal Webpage: -