Βιργιλίου Χριστίνα

Επιστημονικός Συνεργάτης

Μεταδιδ. Δρ. Τμήματος Χημείας ΑΠΘ

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 -
Φαξ: +30 -
E-mail: cr_virgi@hotmail.com
Personal Webpage: -