Καρακίτσιος Σπύρος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Μεταδιδ. Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 -
Φαξ: +30 -
E-mail: spyros.karakitsios@gmail.com
Personal Webpage: -