Ζαγγελίδου Ελένη

Επιστημονικός Συνεργάτης

 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 -
Φαξ: +30 -
E-mail: zagelidu2@gmail.com
Personal Webpage: -