Στεφανίδου Μαρία

Mέλoς ΔΕΠ

Καθηγήτρια Τοξικολογίας 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: 210 7462415
Φαξ: -
E-mail: mstefan@med.uoa.gr
Personal Webpage: -