ΟΡΙΣΜΟΣ Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων 2019 - 2020

Η Γ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής στη συνεδρίαση αριθμός 45/25-06-2019  όρισε ως μέλη της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων του Μεταπτυχιακού «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 τους κ.κ.:
-   Χρυσάνθη Σαρδέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
-   Ελένη Γκίκα, Επίκουρη Καθηγήτρια
-   Χρυσούλα Πουρζιτάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια