Λαμπροπούλου Δημητρούλα

Δ.Λαμπροπούλου
Mέλoς ΔΕΠ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 2310 997687
Φαξ: +30 2310 -
E-mail: dlambro@chem.auth.gr

Personal Webpage: