Βούλτσος Πολυχρόνης

Mέλoς ΔΕΠ

Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Νομολογίας και Δεοντολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 2310 999285
Φαξ: +30 2310 999312
E-mail: pvoultsos@auth.gr
Personal Webpage: -