Σμυρνάκης Εμμανουήλ

Mέλoς ΔΕΠ

Γενικός Ιατρός
Επίκουρος Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Βιογραφικό: 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 2310 999147
Φαξ: +30 
E-mail: smyrnak@auth.gr
Personal Webpage: -