Σμυρνάκης Εμμανουήλ

Mέλoς ΔΕΠ

Γενικός Ιατρός
Επίκουρος Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Βιογραφικό: 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 2310 999147
Φαξ: +30 2310 999...
E-mail: smyrnak@auth.gr
Personal Webpage: -