Αισλάϊτνερ Γεώργιος

Ειδικός Επιστήμονας

Φαρμακοποιός
Διευθυντής του τμήματος Διοικητικών υπηρεσιών ελέγχου προϊόντων του ΕΟΦ
Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του ΕΜΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας: