Βασιλείου Μαριάννα

Επιστημονικός Συνεργάτης

Δικηγόρος, Υποψήφια Διδάκτορας

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

e-mail: marva@auth.gr