Μπράτσας Χαράλαμπος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Μαθηματικός, M.Sc Ιατρικής Πληροφορικής, Διδάκτορας Ιατρικής
ΕΔΙΠ, Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +302310997897
Φαξ:
Ε-mail: char.brat@gmail.com
Personal Webpage: http://www.math.auth.gr/el/people/cbratsas