Γαβανά Μάγδα

Επιστημονικός Συνεργάτης

Γενικός Ιατρός, Ειδικός Κοινωνικής Ιατρικής, M. Sc. Επιδημιολογίας, Διδάκτορας Ιατρικής

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.:
Φαξ:
Ε-mail: magdag@auth.gr
Personal Webpage: