Κυργίδης Αθανάσιος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Γναθοχειρουργός
Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Οδοντιατρικής, ΑΠΘ

Στοιχεία Επικοινωνίας: