Κυργίδης Αθανάσιος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Γναθοχειρουργός,
Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Οδοντιατρικής, ΑΠΘ

Στοιχεία Επικοινωνίας: