Τουλής Κωνσταντίνος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Ιατρικής, ΑΠΘ

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.:
Φαξ:
E-mail:
Personal Webpage: