Παπαϊωαννίδου Παρασκευή

Mέλoς ΔΕΠ

Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 2310 999314
Φαξ: +30 2310 999312
E-mail: ppap@auth.gr
Personal Webpage: -