Ζαρογουλίδης Παύλος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Πνευμονολόγος
Διδάκτορας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Πανεπιστημιακός Υπότροφος Πνευμονολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

 
E-mail: pzarog@hotmail.com