Χορηγίες/Δωρεές

Το Π.Μ.Σ. ''Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία'' δέχεται χορηγίες/δωρεές από ιδιώτες, εταιρίες ή φιλανθρωπικά/κοινωφελή ιδρύματα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας μέσω email (info_cip@auth.gr) ή τηλεφωνικώς (+30 2310 999312).