Χορηγίες/Δωρεές

Το Π.Μ.Σ. ''Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία'' δέχεται χορηγίες/δωρεές από ιδιώτες, εταιρίες ή φιλανθρωπικά/κοινωφελή ιδρύματα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας μέσω email (info_cip@auth.gr) ή τηλεφωνικώς (+30 2310 999312).

 

Το Π.Μ.Σ. ''Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία'' αποτελεί συνέχεια του Π.Μ.Σ. ''Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία'' που ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και από το οποίο αποφοίτησαν δύο σειρές μεταπτυχιακών φοιτητών πριν την αλλαγή του νομικού πλαισίου περί μεταπτυχιακών σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Π.Μ.Σ., τις διαδικασίες εγγραφής, το διδακτικό και άλλο προσωπικό μπορούν να αναζητηθούν στον παρόντα ιστοχώρο.