Κωτούλα Βασιλική

Mέλoς ΔΕΠ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική
Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 2310 999 050
Φαξ: +30 -
E-mail: vkotoula@auth.gr
Personal Webpage: -