Κωτούλα Βασιλική

Mέλoς ΔΕΠ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 2310 999 050
Φαξ: +30 -
E-mail: vkotoula@auth.gr
Personal Webpage: -