Γκίκα Ελένη

Mέλoς ΔΕΠ

Χημικός
Λέκτορας Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας με γνωστικό αντικείμενο Ενόργανη Ανάλυση Οργανικών Βιομορίων
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 2310 996224
Φαξ: +30 -
E-mail: gkikae@auth.gr
Personal Webpage: -