Κάπου Αγνή

Ειδικός Επιστήμονας

Διεύθυνση Φαρμακευτικών μελετών και έρευνας
Ανεπιθύμητων Ενεργειών, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 
Φαξ: +30 
E-mail: akapou@eof.gr
Personal Webpage: -