Κούζη - Χατζηπαρασκευά - Κολιάκου Κοκκώνα

Mέλoς ΔΕΠ

Καθηγήτρια 
Ιστολογίας - Εμβρυολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

ηλ.: +30 2310 999 076
Φαξ: +30 2310 -
E-mail: kkoliako@auth.gr
Personal Webpage: -