Κούζη - Χατζηπαρασκευά - Κολιάκου Κοκκώνα

Mέλoς ΔΕΠ

Παθολόγος
Καθηγήτρια Ιστολογίας - Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Tηλ.: +30 2310 999 076
Φαξ: +30 2310 -
E-mail: kkoliako@auth.gr
Personal Webpage: -