Επικοινωνία

Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Ταχ. Διεύθυνση:
Γραμματεία Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας
Κτίριο 16Β, Είσοδος 1,  3ος Όροφος, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
Τ.Κ.: 54124, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη

E-mail: info_cip@auth.gr
Τηλ.: +30 2310 999312