Θεοδωρίδης Γεώργιος

Mέλoς ΔΕΠ

Καθηγητής Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: +30 2310 997718
Φαξ: +30 2310 -
E-mail: gtheodor@chem.auth.gr
Personal Webpage: -