Μπούμπα Βασιλική

Mέλoς ΔΕΠ

Χημικός
Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: -
Φαξ: -
E-mail: vboumba@cc.uoi.gr
Personal Webpage: -