Μπούμπα Βασιλική

Mέλoς ΔΕΠ

Επίκουρη Καθηγήτρια
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ.: -
Φαξ: -
E-mail: vboumba@cc.uoi.gr
Personal Webpage: -